Notice: Undefined variable: browser in /home/sites/site14287/web/0.4/jelcms/functions.php on line 22

Notice: Undefined variable: browser in /home/sites/site14287/web/0.4/jelcms/functions.php on line 24
Home

W​elkom op de website van Anke Bruns-Heij

Tolk Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren 

Ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers en in het Register Tolken Gebarentaal


Sinds 2011 ben ik SIGV-gecertificeerd Gerechtstolk in strafzaken. Sinds 2016 ben ik door het Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken geaccrediteerd als intervisor en als coach voor tolken Gebarentaal en schrijftolken. 


Via deze website kunt u mij aanvragen voor een tolkopdracht. Daarnaast kunt u informatie vinden over onder andere de tolkvoorziening, het beroep tolk en over mijzelf. Verder kun u ook meer lezen over intervisie en coaching.​​