Anke Bruns-Heij – Tolk Nederlandse Gebarentaal

Let op: mijn tolkwerkzaamheden zijn beëindigd per april 2019.

Deze website blijft voorlopig online tot duidelijk is wie het overzicht van tolkregelgeving voor declaratie van tolkopdrachten gaat overnemen. Deze wordt door tolken regelmatig geraadpleegd, het is de enige plek waar alle tolkregelgeving bij elkaar staat.

Via deze website kunt u mij aanvragen voor een tolkopdracht. Daarnaast kunt u informatie vinden over onder andere de tolkvoorziening, het beroep tolk en over mijzelf.

Maak hier onder uw keuze voor het gebruik van mijn site.

Ik ben tolkgebruiker            Ik ben tolk