Sinds 2011 ben ik gecertificeerd Gerechtstolk in Strafzaken. Mijn opleiding heb ik gevolgd bij Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers (SIGV). Ik ben beëdigd.

Naast de Nederlandse Gebarentaal beheers ik goed Nederlands met Gebaren (NmG).

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het tolken van:

  • Hulpverleningssettings (bijvoorbeeld in het kader van ondertoezichtstellingen, Veilig Thuis, TBS, BOPZ, verslavingszorg, opvoedingsondersteuning en ggz-settings). Ook voor dove mensen met een laag gebarentaal- en/of ontwikkelingsniveau en/of gedragsproblematiek.
  • Justitiële settings (straf- en civielrecht) en bij politie (aangiften en verhoren).
  • Het passeren van notariële akten.
  • Medische settings, zowel poliklinische afspraken als operaties.
  • Begrafenissen en crematies.
  • Werkoverleggen en studiedagen. Ook als het gaat over technische onderwerpen.
  • Kerkdiensten.
  • Uitstapjes: van museumbezoek tot boswandeling.
  • Onderwijssettings, van universiteit tot middelbare school, op allerlei niveaus.