Een tolk Gebarentaal verzorgt de communicatie tussen dove en horende mensen. Net zoals horende mensen gesproken taal gebruiken, gebruiken veel dove mensen gebaren om te communiceren. De tolk vertaalt alles wat gezegd wordt in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of het Nederlands met Gebaren (NmG). Andersom vertaalt de tolk ook van gebaren naar gesproken taal, als dat nodig is, voor de mensen die de gebaren niet beheersen.

Een tolk Gebarentaal werkt overal waar communicatie nodig is en gevraagd wordt tussen dove, slechthorende en horende mensen. De situaties lopen uiteen van een doktersbezoek, een vergadering, een kerkdienst tot een (inter)nationaal congres.

Bron: NBTG, www.nbtg.nl