Meer leefuren nodig?

Als u meer dan 30 leefuren per jaar nodig heeft, dan kunt u in bijzondere situaties extra leefuren aanvragen. Dit kan door een beroep te doen op de hardheidsclausule. Via uw eigen account bij Tolkcontact  kunt een aanvraag indienen. Belangrijk is dat u duidelijk aangeeft hoeveel extra uren u nodig heeft en waarvoor u die uren wilt gebruiken. De extra uren vraagt u per kwartaal aan. Ze zijn alleen dit jaar geldig. U kunt ze dus niet meenemen naar een volgend jaar.

Meer werkuren nodig?

Als u meer werkuren per jaar nodig heeft, dan kunt u bij uw UWV-kantoor extra tolkuren aanvragen. Een reden voor het aanvragen van extra werkuren is bijvoorbeeld dat u meer uren bent gaan werken.

Meer onderwijsuren nodig?

Als u meer onderwijsuren nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u een andere opleiding bent gaan volgen, dan kunt u bij uw UWV-kantoor extra tolkuren aanvragen.