Een tolk Gebarentaal in de leefsituatie is bedoeld voor alle privé-situaties. Zoals een bezoek aan de dokter of notaris, een huwelijk, een kerkdienst, een ouderavond op school, enz.

De voorziening voor de leefsituatie kunt u aanvragen bij Tolkcontact. U kunt uw uren aanvragen door een mail te sturen naar contact@tolkcontact.nl. Er zal gevraagd worden naar een bewijs dat u een bewijs mee dat u recht heeft op leefuren. Dat kan zijn:

1. een verklaring van de audioloog of KNO-arts dat uw gehoorverlies aantoont,
2. een verklaring dat u dovenonderwijs volgt of gevolgd heeft, of
3. een brief van het UWV dat u recht heeft op werk- of onderwijsuren.

Voor de leefsituatie heeft u recht op 30 tolkuren per jaar. Als u doofblind bent heeft u recht op 168 tolkuren per jaar. U kunt geen uren meenemen naar een volgend jaar.

De vergoeding voor tolkuren in de leefsituatie hoeft u maar één keer aan te vragen. Volgens de huidige regelgeving blijft uw vergoeding uw hele leven geldig.

Asielzoekers die een zorgpasnummer hebben van RMA Healthcare, kunnen vanaf 1 januari 2018 tolken inzetten. Daarvoor is vooraf geen toestemming nodig vanuit de Regeling Zorg Asielzoekers. Wel geldt een maximum van 30 uur per jaar voor dove asielzoekers en van 168 uur voor doofblinde asielzoekers.