Een tolk Gebarentaal in de onderwijssituatie is bedoeld voor alle situaties op uw opleiding. Natuurlijk voor de lessen en colleges, maar ook voor bijvoorbeeld een schoolexcursie. Voorwaarde is wel dat u een opleiding volgt aan een reguliere onderwijsinstelling (voor horenden). U krijgt in principe een tolk vergoed voor alle uren dat u onderwijs volgt.

Voor tolkinzet bij stages die onderdeel uitmaken van uw opleiding moet u een tweede maal onderwijsurenuren aanvragen. U heeft recht op een tolk voor 15% van uw stagetijd. Als er hele goede argumenten zijn om meer tolkuren aan te vragen dan die 15%, kunt u dat aangeven bij uw aanvraag. UWV beoordeelt of die argumenten voor wat UWV betreft voldoende zwaarwegend zijn. De tolkuren die je hebt gekregen voor het gekregen voor het volgen van lessen of colleges, mag je niet voor je stage gebruiken.

De voorziening voor de onderwijssituatie kunt u aanvragen bij UWV, via mijnuwv.nl. Bij voorkeur minimaal 8 weken voordat het schooljaar begint. U heeft een DigiD-code nodig om  in te loggen. Het UWV beslist of u in aanmerking komt voor een tolkvoorziening in de onderwijssituatie.

U hoeft – na toekenning- alleen een nieuwe aanvraag in te dienen als u van opleiding verandert of het aantal lesuren wijzigt. Sommige UWV-medewerkers willen desondanks dat u elk jaar opnieuw uren aanvraagt. Daartegen kunt u dan bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u op de website van Dovenschap.