Een tolk Gebarentaal in de werksituatie is bedoeld voor alle situaties op het werk. Zoals vergaderingen, werkoverleggen, functioneringsgesprekken, personeelsbijeenkomsten, congressen, enz. U krijgt in principe een tolk vergoed voor maximaal 15% van het totaal aantal uren dat u werkt. Dus als u 36 uur per week werkt, dan krijgt u normaal gesproken maximaal 5,4 tolkuren per week.

De voorziening voor de werksituatie kunt u aanvragen bij het UWV, via mijnuwv.nl. U heeft een DigiD-code nodig om  in te loggen.

Het UWV beslist of u in aanmerking komt voor een tolkvoorziening in de werksituatie. U hoeft – na toekenning- alleen een nieuwe aanvraag in te dienen als u van werkgever verandert of het aantal uren dat u werkt. Sommige UWV-medewerkers willen desondanks dat u elk jaar opnieuw uren aanvraagt. Daartegen kunt u dan bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u op de website van Dovenschap.

U heeft geen recht op werkuren als u werkt via de Wet Sociale Werkvoorziening (de WSW). De overheid betaalt de WSW-bedrijven geld om voorzieningen en hulpmiddelen te kopen. Van dit geld moeten ook de tolken voor medewerkers betaald worden. Als u werkt bij een WSW-bedrijf en u wilt een tolk wilt gebruiken op uw werk, dan kunt u dat overleggen met uw werkgever. Uw werkgever bepaalt dan of hij de tolk wil betalen voor bijvoorbeeld een werkoverleg of een bezoek aan de bedrijfarts.