Register Tolken Gebarentaal
Ik sta geregistreerd onder nummer 241.

Register beëdigde tolken en vertalers
Ik sta geregistreerd onder nummer 230.

Klachtencommissie
Voor klachten over tolken.

Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal
De landelijke beroepsvereniging voor tolken Gebarentaal.

Tolkvoorziening aanvragen

UWV – Onderwijsuren
De uitvoeringsinstantie verantwoordelijk voor de werk- en onderwijsuren.

UWV – Werkuren
De uitvoeringsinstantie verantwoordelijk voor de werk- en onderwijsuren.

Tolkcontact
De uitvoeringsinstantie verantwoordelijk voor de leefuren. Let op: voor asielzoekers is er een andere uitvoeringsinstantie voor de leefuren.

Regeling Zorg Asielzoekers
De uitvoeringsinstantie verantwoordelijk voor de leefuren van asielzoekers. Deze regeling geldt zolang zij een COA-nummer hebben.

Belangenorganisaties

Dovenschap
De landelijke organisatie voor dove gebarentaalgebruikers.

Stichting Plotsdoven
De landelijke organisatie voor plots- en laatdove mensen.

Stichting Hoormij
De landelijke organisatie voor slechthorende mensen en mensen met (andere) hoorproblemen.

Dovenclubs in het Oosten
De website voor dove gebarentaalgebruikers in Oost Nederland.

Tolkenbemiddeling

Tolknet
Tolknet bemiddelt tussen erkende tolken aan de ene kant en doven, slechthorenden en doofblinden aan de andere kant.

Tolkcontact
De uitvoeringsinstantie verantwoordelijk voor de leefuren. Let op: voor asielzoekers is er een andere uitvoeringsinstantie voor de leefuren.

Overige

Oorakel 
Informatie en advies, voor alle vragen over slechthorendheid, doofheid en hulpmiddelen.