Mijn naam is Anke Bruns-Heij.

Vanaf 2004 werk ik fulltime als tolk Nederlandse Gebarentaal. Ik werk sindsdien als zelfstandig ondernemer onder mijn bedrijfsnaam: Switch Tolkdiensten.

Wat mij aanspreekt in het tolken is de verscheidenheid aan mensen die ik in mijn werk tegenkom. Hoe verschillend ook, allemaal willen ze hetzelfde: zichzelf uiten, volwaardig deel kunnen nemen aan een situatie en begrijpen wat de ander zegt. Gezien worden in wie ze zijn. Als je elkaars taal niet (goed) spreekt en elkaar daardoor niet kunt verstaan, is het niet vanzelfsprekend dat dit lukt.

Als tolk Gebarentaal vertaal ik in een tolksituatie alles van het Nederlands naar de Nederlandse Gebarentaal of van het Nederlands naar Nederlands met Gebaren. En andersom. Daardoor ben ik als tolk een verbindende schakel, die door het tolken tussen twee talen en culturen, een betere communicatie tussen mensen tot stand brengt. Mensen kunnen zich zo verstaanbaar maken en volwaardig participeren. Dat maakt dat ik mijn werk heel inspirerend vind en blij ben dat ik dit werk kan en mag doen.

Mijn werkregio is voornamelijk Noord-, Midden- en Oost-Nederland. In overleg ben ik ook buiten deze regio’s inzetbaar.

Ik sta geregistreerd in het:

Register beëdigde tolken en vertalers onder nummer 230.
Register Tolken Gebarentaal onder nummer 241.​