Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zorgt ervoor dat uw privacy beter beschermd wordt. En dat u inzicht heeft in welke persoonsgegevens ik van u bewaar en wat ik met uw persoonsgegevens doe. Daarvoor is het verplicht een privacyverklaring beschikbaar te stellen.

U kunt mijn privacyverklaring downloaden: Privacyverklaring Switch Tolkdiensten