In 2018 heeft RMA Healthcare de Regeling Zorg Asielzoekers van Menzis overgenomen. De meest belangrijke wijziging is, dat asielzoekers vooraf geen goedkeuring hoeven te vragen voor tolkinzet. Zonder beschikking kunnen zij een tolk inzetten. Wel blijft het maximum van 30 leefuren per jaar bestaan (168 uur voor doofblinde asielzoekers).

Asielzoekers die in de procedure zitten (dus niet uitgeprocedeerd zijn!) hebben recht op een tolkvoorziening in het kader van de Regeling Zorg Asielzoekers, de RZA. Daar zit gelijk het aandachtspunt: asielzoekers kunnen van de ene op de andere dag een andere status krijgen en hun recht op tolkuren hangt daarvan af. Er zijn drie opties:

1. Iemand vraagt je aan terwijl hij in de procedure zit en zit daar tijdens de uitvoering van de tolkopdracht nog steeds in. Dan is er niets aan de hand.

2.Iemand is tussen aanvraag en tolkopdracht uitgeprocedeerd. Het recht op tolkuren is dan vervallen, je krijgt niet betaald.

3. Iemand heeft tussen aanvraag en tolkopdracht een andere verblijfssituatie gekregen. Hij moet dan tolkuren aanvragen bij Tolkcontact.  Het is daarbij niet van belang of iemand een verblijfsvergunning heeft. Er zijn veel asielzoekers met een verblijfsvergunning waarvoor er nog geen plek in een gemeente is gevonden en zij verblijven dus met verblijfsvergunning op een AZC.

Inschrijving in de RMA bepaalt of een asielzoeker aanspraak kan maken op vergoeding vanuit de RMA. Dit controleer je officieel in VECOZO met het zorgpasnummer en de geboortedatum (sommige asielzoekers hebben een BSN, niet allemaal). Maar als tolken kunnen we daar niet in. Aanvragen daarvoor worden afgewezen, omdat wij niet aan de criteria voor het krijgen van een account voldoen. Bij de RMA kun je ook niet bellen of iemand een voorziening heeft. Je moet dus zelf uitvinden of iemands status past bij recht op deze voorziening. En dat is erg lastig te achterhalen.

De RMA is van mening dat de asielzoeker -hoewel deze dus geen papieren krijgt over de regelgeving en op hoeveel uur hij recht heeft- zelf weet dat hij recht op 30 uur per jaar en dit op papier bijhoudt. En dat COA-medewerkers de asielzoeker hierbij begeleiden. Omdat dit niet werkt in de praktijk en de tolk niet kan verifiëren of de asielzoeker recht heeft op een voorziening, is het op dit moment bij tolken voor asielzoekers een loterij of je betaald krijgt. De NBTG, Dovenschap en Tolknet zijn hiervan op de hoogte.

De RMA heeft een eigen tolkregelgeving en ze hebben een geheel eigen declaratieprocedure. Je hebt een AGB-code nodig en je bankrekeningnummer moet -samen met een uittreksel van de Kamer van Koophandel- bij hen geregistreerd worden. De procedure met een stap voor stap beschrijving over het invullen van het aanvraagformulier staat sinds 1 januari 2018 nergens meer uitgelegd. Mijn tip is om telefonisch contact te zoeken met RMA Healthcare met de vraag welke gegevens je waar moet invullen op het aanvraagformulier. De AGB-code die je moet aanvragen is er één voor declaranten.

Een AGB-code zelf vraag je aan via www.agbcode.nl.

De tarieven van de RMA zijn:

  • Tolkopdracht t.b.v. doven en slechthorenden € 53,53
  • Kilometervergoeding bij tolkopdracht doven en doofblinden € 0,60
  • Toeslag 20% bij tolkopdracht op ma t/m vrij tussen 06:00 en 08:00 uur en tussen 18:00 en 22:00 uur
  • Toeslag 30% bij tolkopdracht op zaterdag tussen 06:00 en 22:00 uur
  • Toeslag 40% bij tolkopdracht op ma t/m za tussen 22:00 en 06:00 uur
  • Toeslag 45% bij tolkopdracht op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen

Daarnaast handig om te weten:

  • Tolkuren t.b.v. doven en slechthorenden max. 30 uur per kalenderjaar.
  • Tolkuren t.b.v. doofblinden max. 168 uur per kalenderjaar.
  • Voor doofblinde asielzoekers geldt er geen maximum aantal kilometers.

Overige informatie kun je vinden op de website van RMA Healthcare en de website van Tolknet. Om een voor mij onduidelijke reden is niet alle informatie op 1 plek te vinden.

Er is geen vastgesteld factuurformat. Je kunt je eigen factuur maken en opsturen naar de Regeling Zorg Asielzoekers:

declaraties@administratierma.nl

DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. RMA Declaraties
Postbus 84
3100 AB Schiedam