Dove mensen die als ZZP’er werken en bij de uitoefening van hun werk af en toe een tolk  nodig hebben, kunnnen daarvoor werkuren aanvragen bij UWV.

UWV heeft hiervoor een aantal criteria opgesteld. De belangrijkste zijn:

  • dat je een startende ZZP’er bent.  Je kunt dan zowel voor- als na jouw start als zelfstandige een tolk inzetten.
  • dat  je de tolkvoorziening binnen drie jaar na je start als ZZP’er aanvraagt. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je bij de start van je werkzaamheden als zzp’er al een gehoorbeperking had.

Na drie jaar beoordeelt UWV elk jaar of je nog steeds recht hebt op een tolkvoorziening. UWV kijkt hierbij naar je inkomen. Als je gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar lager is dan €82.090,03 dan behoudt je het recht op een tolkvoorziening. Als je in die periode gemiddeld meer hebt verdiend, kom je niet meer in aanmerking voor een tolkvoorziening.

UWV doet soms moeilijk bij de toekenning van een tolkvoorziening, vooral na het derde jaar. De huisjurist van Dovenschap heeft een notitie over de regelgeving hierover opgesteld: Notitie-SZW-inzake-voorzieningen-tolk-gebarentaal.  De tekst uit deze notitie kan een tolkgebruiker gebruiken bij bezwaar en beroep. Ook kan de tolkgebruiker zijn situatie bij Dovenschap melden.

UWV heeft over het weigeren van de toekenning van uren aan een zelfstandige die na het derde jaar uren aanvroeg, ten minste 1 rechtszaak verloren. Zie hierover dit artikel op de website van Dovenschap.

 

Verder geldt voor declaratie dezelfde aanpak en regelgeving als bij werkuren.