Vanaf 1 januari 2018 valt de tolkvoorziening in de leefsfeer onder het ministerie van VWS, die dit overnam van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Tolkcontact is de uitvoerder van deze voorziening.

Alle opdrachten die niet werk- of onderwijsgerelateerd zijn, mogen via Tolkcontact op leefuren gedeclareerd worden.

Uitzonderingen hierop  zijn:

-Het eerste gesprek bij een WSW-bedrijf (sociale werkvoorziening). De vervolggesprekken niet!

-Deeltijdberoepsopleidingen, waarvan Tolkcontact vooraf toestemming heeft gegeven voor declaratie.

-Personeelsfeestjes en bedrijfsuitjes.

-De helft van de tijd voor schoolreisjes met een ‘gemengd karakter’ (ontspanning én educatie), de andere helft moet dan door UWV betaald worden.

Een uitzondering hierop die niet via leefuren gedeclareerd mag worden, zijn gesprekken met de gemeente op verzoek van de gemeente zelf. Bijvoorbeeld in het kader van een uitkering. Het is mij nog steeds onduidelijk is HOE de gemeente dat moet betalen. Overleg dus vooraf met je klant en de gemeente om hier goede afspraken over te maken. In de praktijk levert dit qua betaling de nodige problemen op.

Je logt in via mijn.tolkcontact.nl en voert in je eigen account de opdracht in om te kunnen declareren of je laat je klant dat doen. Tenzij je de opdracht via Tolkcontact gekregen hebt, dan staat deze al in je account.

Je laat je klant de opdracht digitaal aftekenen of op een papieren tolkformulier. De laatste moet je zelf scannen en uploaden. Tolkcontact factureert elke twee weken je uitgevoerde opdrachten en betaalt deze ook elke 2 weken uit.

De regelgeving vind je in je eigen account van Tolkcontact, in de Algemene Voorwaarden 2018. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de ‘Landelijke regeling tolkopdrachten voor mensen met een zintuiglijke beperking 2015’. Deze regeling is gepubliceerd op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Ministerie van VWS hanteert dit document ook als leidraad voor de uitvoering in 2018. In 2019 zal de tolkvoorziening gecentraliseerd worden, 2018 is een overgangsjaar. Voor 2018 is het onbekend onder welke wet de tolkvoorziening in de leefsfeer valt.