Tolkgebruikers die een reguliere opleiding volgen en nog geen 30 jaar oud zijn, hebben recht op onderwijsuren. Die vraag je aan bij UWV. Ook in het speciaal onderwijs heb je recht op tolkuren, tenzij je een opleiding in cluster 2 volgt. Onder cluster 2 van het speciaal onderwijs vallen de scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking.

Vanaf het moment dat een tolkgebruiker 30 jaar wordt, vervalt meestal het recht op een tolkvoorziening. Ook als de opleiding dan niet afgerond is. In dat geval kan de tolkgebruiker tegen de afwijzende beschikking bezwaar indienen bij UWV en desnoods naar de rechter stappen.

Je kunt de tolkuren voor onderwijs inzetten in de volgende situaties:

  • lesuren (alle vakken)
  • school- en studiereizen onder leiding van de onderwijsinstelling met een maximum van 4 uur per dag
  • gesprekken met bijvoorbeeld docenten en studiebegeleiders
  • mondelinge examens en mondelinge toelichting op schriftelijke examens
  • deelname aan onderwijs gebonden groepsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld werkgroepen
  • stages

In sommige gevallen kan een tolkgebruiker die ouder dan 30 is, voor deeltijdopleidingen extra leefuren aanvragen bij Tolkcontact. Er zijn geen objectieve voorwaarden vastgesteld wanneer hierop een beroep gedaan kan worden. Tolkcontact kan hierover meer vertellen.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zou gebruik van de tolkvoorziening in het onderwijs makkelijker moeten worden, doordat elke gebruiker van tolkuren in het onderwijs standaard voor de gehele reguliere opleidingsduur een aantal tolkuren toegekend krijgt, zonder extra herhaalde tolkurenaanvraag en toesturen van het rooster. Uiteraard moet bij start van een opleiding wel een tolkurenaanvraag gedaan worden. Als een opleiding langer duurt of er zijn tolkuren te weinig, kan je klant dit via een wijzigingsformulier aan UWV doorgeven. Meer informatie hierover staat op de website van Tolknet.

Declaratie van onderwijsopdrachten gaat via Tolkportaal. Daarvoor heb je het inkoopordernummer van je klant nodig. Deze staat op de beschikkingsbrief die je klant krijgt van UWV. Als je klant deze niet heeft, kan hij deze opvragen via de chat van UWV. Als dat allemaal niet lukt, dan kun je een mail sturen naar tolkdeclaraties@uwv.nl om deze op te vragen. Let op: dit nummer wijzigt bij elke nieuwe beschikking!

Vragen over het uitblijven van betaling kun je stellen aan tolkdeclaraties@uwv.nl.

De regels vind je in het Protocol voorzieningen 2018, dat op 20-04-2018 in de Staatscourant gepubliceerd is. En in het Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2018, dat op dezelfde dag gepubliceerd is. In de handleiding in jouw Tolkportaalaccount staat ook één en ander uitgelegd.