Tolkgebruikers met een reguliere baan hebben én een contract van een reguliere werkgever, kunnen een tolk inzetten voor alle werkgerelateerde situaties. Ook bij het zoeken naar werk, inclusief sollicitatiegesprekken.

Het gaat om de volgende groepen mensen:

1. Arbeid in loondienst, evt. in combinatie met een uitkering van elk soort.

Deze mensen hebben recht op een tolk voor 15% van de arbeidstijd die op hun arbeidscontract vermeld staat. Let op: er zijn steeds meer werknemers van de Sociale Werkvoorziening (WSW-bedrijf) bij reguliere bedrijven gedetacheerd. In dat geval moet het WSW-bedrijf de tolkinzet betalen! Ga je toch tolken, zonder officiële aanvraag van het WSW-bedrijf, dan is de kans groot dat je niet betaald krijgt. Zie hier.

2. Uitkering van UWV, evt. in combinatie met uitkering van elk soort

3. Startende zelfstandige vanuit loondienst

4. Startende zelfstandige vanuit UWV-uitkering

Voor de groepen onder 2., 3. en 4. is er in de praktijk geen recht op een minimum aantal uren. De tolkgebruiker die deze voorziening aanvraagt, moet goed onderbouwen hoeveel uur hij nodig denkt te hebben. Benadrukken dat het om ‘incidentele tolkinzet’ gaat blijkt in de praktijk te helpen, weet ik van tolkaanvragen in het kader van individuele reïntegratietrajecten (I(ndividuele)R(eïntegratie)O(vereenkomst), IRO). Dit zijn trajecten van UWV om mensen weer aan werk te helpen vanuit een uitkeringssituatie.

Let op:

-Tolkurenaanvragen bij IRO-trajecten worden door UWV vaak in eerste instantie afgewezen. Na beroep en bezwaar worden ze meestal toegewezen. Laat je klant bij de aanvraag helpen door een jobcoach als dat kan, liefst eentje die ervaring heeft met dit soort tolkurenaanvragen. Als je tolkt als er nog geen uren toegekend zijn, kan het maanden duren voordat het duidelijk is of UWV de voorziening afgeeft of niet.

-Alle personen die op 31 december 2014 een vergoeding van UWV hadden blijven deze houden zolang zij op de voorziening zijn aangewezen; ook personen uit de Wajong-populatie van UWV houden recht op de voorzieningen van UWV. Nieuwe Wajongers, die na 1 januari 2015 hun uitkering gekregen hebben, lijken onder de Participatiewet te vallen, helemaal duidelijk is het niet.

Je klant hoeft -als er geen wijzigingen zijn in de werksituatie- niet jaarlijks een nieuwe beschikking aan te vragen. Je klant hoeft alleen een nieuwe aanvraag in te dienen als hij  van werkgever verandert of het aantal uren dat hij werkt. Sommige UWV-medewerkers willen desondanks dat je klant elk jaar opnieuw uren aanvraagt. Daartegen kan je klant dan bezwaar maken. Meer informatie hierover vind je op de website van Dovenschap.

Declaratie van werkopdrachten gaat via Tolkportaal. Daarvoor heb je het inkoopordernummer van je klant nodig. Deze staat op de beschikkingsbrief die je klant krijgt van UWV. Als je klant deze niet heeft, kan hij deze opvragen via de chat van UWV. Als dat allemaal niet lukt, dan kun je een mail sturen naar tolkdeclaraties@uwv.nl om deze op te vragen. Let op: dit nummer wijzigt bij elke nieuwe beschikking!

Vragen over het uitblijven van betaling kun je stellen aan tolkdeclaraties@uwv.nl.

De regels vind je in het Protocol voorzieningen 2018, dat op 20-04-2018 in de Staatscourant gepubliceerd is. En in het Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2018, dat op dezelfde dag gepubliceerd is. In de handleiding in jouw Tolkportaalaccount staat ook één en ander uitgelegd.