UWV voert in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten deze regeling uit. De regeling is voor iedereen bedoeld die onder de Participatiewet valt en activiteiten verricht om werk te zoeken of te vinden. Wie er onder de Participatiewet valt en wie onder de reguliere werkurenvoorziening van UWV, is niet altijd helder. Het overzicht onder vraag 1 van deze lijst met veelgestelde vragen geeft een richtlijn.

Deze groepen vallen er in elk geval onder:

1. Geen arbeid in loondienst en ook geen uitkering

2. Geen arbeid in loondienst en alleen uitkering van niet-UWV (bijv. WWB, WAZO)

3. Startende zelfstandige vanuit niet-UWV-uitkering of geen uitkering

Deze mensen moeten zich bij het loket Werk en Inkomen van de gemeente melden om tolkuren aan te vragen. Aangezien die loketten meestal niet weten wat ze met de vraag om tolkinzet moeten, kan jouw klant ze doorverwijzen naar het landelijk vastgestelde werkproces. Het werkproces van de uitvoering van de Participatiewet wordt aan gemeenten uitgelegd op hun gezamenlijke website www.samenvoordeklant.nl. Als je op ‘tolk’ zoekt krijg je alle relevante regelgeving te zien. Hier wordt het werkproces uitgelegd en staat er een aanvraagformulier voor de klant. Dat aanvraagformulier verwijst rechtstreeks naar de website van UWV (d.d. 4-7-2018 is dit nog steeds zo). Dat klopt NIET, de aanvraag moet namelijk via de Afdeling Werk en Inkomen van de gemeente rechtstreeks naar UWV gestuurd worden. Je kunt je klant vragen de medewerker van de gemeente te laten bellen met Tolknet. Tolknet kan stap voor stap uitleggen wat de procedure is.

Declaratie van werkopdrachten gaat via Tolkportaal van UWV.

In de handleiding van Tolkportaal staat:

In het kader van de Participatiewet hebben de gemeenten UWV sinds 2015 de opdracht gegeven voor hen de tolkvoorziening uit te voeren. Als een gemeentelijke klant een tolkvoorziening nodig heeft, dan verzorgt UWV de uitvoering hiervan. Overigens bepaalt de gemeente of zijn klant aanspraak maakt op een tolkvoorziening. Vooralsnog blijft de uitvoering van deze gemeentelijke taak bij UWV liggen ter overbrugging naar een eventuele centralisatie c.q. harmonisatie van de tolkvoorziening op het leef-, onderwijs- en werkdomein.

Mocht u voor een klant, die tot de gemeentelijke populatie behoort, een opdracht uitvoeren, ook dan kunt u via het UWV Tolkportaal uw uren factureren. Het gaat om opdrachten die op of na 01 september 2017 door u zijn uitgevoerd.

Vraag aan uw klant, welke situatie op hem van toepassing is. In deze situatie geeft u op de factuur in de omschrijving van de tolkopdracht duidelijk “Participatiewet” aan en indien beschikbaar het ordernummer.

Ook in deze situatie geeft UWV de klant namelijk jaarlijks een brief met het aantal tolkuren voor dat betreffende jaar. Echter voor deze specifieke situatie geldt dat de klant meestal nog niet over ordernummer beschikt. Deze kunt u dan opvragen via UWV zakelijk 088-8982010 of via tolkdeclaraties@uwv.nl.

Let op: het inkoopordernummer wijzigt bij elke nieuwe beschikking!

Vragen over het uitblijven van betaling kun je stellen aan tolkdeclaraties@uwv.nl.

Declaratie van opdrachten in het kader van de Participatiewet gaat via Tolkportaal. Daarvoor heb je het inkoopordernummer van je klant nodig. Deze staat op de beschikkingsbrief die je klant krijgt van UWV. Als je klant deze niet heeft, kan hij deze opvragen via de chat van UWV. Als dat allemaal niet lukt, dan kun je een mail sturen naar tolkdeclaraties@uwv.nl om deze op te vragen. Let op: dit nummer wijzigt bij elke nieuwe beschikking!

Vragen over het uitblijven van betaling kun je stellen aan tolkdeclaraties@uwv.nl.

De regels vind je in het Protocol voorzieningen 2018, dat op 20-04-2018 in de Staatscourant gepubliceerd is. En in het Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2018, dat op dezelfde dag gepubliceerd is. In de handleiding in jouw Tolkportaalaccount staat ook één en ander uitgelegd.