Voor het tolken op afstand bij zowel de leefuren als de werkuren in het kader van de Participatiewet, geldt een vergoeding van 130% van het normbedrag. Voor de leefuren is dit te vinden in de algemene voorwaarden van Tolkcontact, in je Tolkcontactaccount. Voor de Participatiewet kun je de regelgeving van UWV gebruiken.

Tolken op afstand wordt gestimuleerd, doordat tolkgebruikers 1 tolkuur op locatie mogen inruilen voor 3 tolkuren op afstand. Er mogen maximaal 5 tolkuren op locatie ingeruild worden voor 15 tolkuren op afstand. Dit kun je vinden in de Algemene Voorwaarden van Tolkcontact in je eigen account van Mijn Tolkcontact.

Het systeem van Tolkcontact verrekent dit automatisch.

Bij werk- en onderwijsuren kan er ook op afstand getolkt worden. Ook hier geldt een vergoeding van 130% van het normbedrag of de reisvergoeding. Dat mag de tolk zelf kiezen. De regels vind je in het Protocol voorzieningen 2018, dat op 20-04-2018 in de Staatscourant gepubliceerd is.

Van een tolk op stand is er sprake als de tolk zich niet op dezelfde locatie als de klant bevindt. Is er sprake van inzet van een tolk op afstand, dan kan de tolk het volgende declareren: normbedrag E17-I, vermeerderd met

○ of de reisvergoeding;

○ of een toeslag van 30%.

Het is niet toegestaan beide aanvullingen op het normbedrag E17-I te declareren.