Hier begint je uitdaging. Een sollicitatiegesprek kan zijn voor vrijwilligerswerk, een reguliere baan of bij de sociale werkvoorziening (detachering). De betaling van al deze situaties is anders.

De mogelijkheden zijn:

  • Je klant heeft een sollicitatiegesprek voor vrijwilligerswerk. Dan gaat betaling via de leefuren.
  • Je klant heeft een reguliere baan en werkuren van UWV, dan gaat de declaratie via de al bestaande werkuren.
  • Je klant heeft werkuren via de Participatiewet, dan gaat declaratie via de al bestaande werkuren.
  • Je klant heeft nog geen werkuren. Dan moet je klant tolkuren aanvragen voor sollicitatiegesprekken en andere activiteiten die verband houden met het zoeken van werk. Of werkuren vanuit de Participatiewet of vanuit de reguliere werkurenvoorziening van UWV. Wie er onder de Participatiewet valt en wie onder de reguliere werkurenvoorziening van UWV, is niet altijd helder. Het overzicht onder vraag 1 van deze lijst met veelgestelde vragen geeft een richtlijn. Meer informatie over werkuren vanuit de Participatiewet en hoe je ze aanvraagt, vindt je hier. En over reguliere werkuren vind je de informatie hier.
  • Je klant staat op de loonlijst van een WSW-bedrijf en heeft een sollicitatiegesprek met een inlener om daar gedetacheerd te worden. De werknemer blijft dus op de loonlijst van het WSW-bedrijf staan. In dat geval is het WSW-bedrijf verantwoordelijk voor de betaling van de tolkinzet. Meer informatie over tolkinzet voor werknemers van WSW-bedrijven, vind je hier.

Je hebt weinig fantasie nodig om op te merken dat als je klant nog een voorziening moet aanvragen voor een al gepland sollicitatiegesprek, het pas duidelijk is of de voorziening toegekend wordt als het gesprek allang geweest is. Ik hoop dat beleidsmakers zich inzetten om daar een adequate oplossing voor te vinden. De overheid zegt namelijk dat ze werk heel belangrijk vindt. Dat laat ze niet zien in hoe de regels voor tolkinzet in de praktijk uitwerken.

Als je klant werk gaat zoeken en je weet ervan, kun je ze eventueel alvast inseinen om uren aan te vragen. En niet te wachten tot de eerste tolkinzet nodig is.

UWV heeft nog weleens de neiging om aanvragen in eerste instantie af te wijzen voor sollicitaties en andere activiteiten die verband houden met het zoeken naar werk, hoor ik via klanten. De kans op afwijzing lijkt kleiner te worden als op de aanvraag heel concreet vermeld wordt wat klant wil doen, waarom hij uren aanvraagt en hoeveel uur hij daarvoor nodig heeft.