Je klant gaat op eigen initiatief naar de gemeente, bijvoorbeeld om een paspoort aan te vragen of een raadsvergadering bij te wonen. Declaratie hiervan gaat op leefuren.

Een uitzondering hierop die officieel niet via leefuren gedeclareerd mag worden, zijn gesprekken met de gemeente op verzoek van de gemeente zelf. Bijvoorbeeld in het kader van een uitkering of werk. Het is mij nog steeds onduidelijk is HOE de gemeente dat moet betalen. Ik kan me voorstellen dat er een voorziening in het kader van de Participatiewet aangevraagd kan worden door de gemeente als de gesprekken met uitkering of werk te maken hebben. Overleg dus vooraf met je klant en de gemeente om hier goede afspraken over te maken. In de praktijk levert dit qua betaling de nodige problemen op.