Je klant heeft een gesprek met een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige of bij het Werkplein en vraagt jou aan.

In de handleiding van UWV Tolkportaal staat het volgende:

Tolkopdrachten op uitnodiging van UWV

Indien een klant op uitnodiging van UWV een gesprek heeft op één van de UWV kantoren, dan worden deze uren niet ten laste gebracht van het budget van de Tolkvoorziening van de desbetreffende klant. UWV betaalt de kosten van de inzet van de tolk.

UWV heeft hiervoor een interne procedure waarbij de medewerker van het UWV kantoor, die de klant oproep inzet van de tolk regelt. UWV zorgt ervoor dat er tijdens het gesprek een tolk aanwezig is voor de klant.

De afstemming over de inzet van de tolk gaat niet altijd goed. Het kan zijn dat de UWV medewerker vergeet de tolk te regelen of de klant besluit zelf een tolk mee te nemen naar het gesprek.

Ook in deze situatie, kan de tolk gebruik maken van het UWV Tolkportaal voor het indienen van zijn factuur. Deze werkwijze gaat in voor tolkopdrachten uitgevoerd op of na 1 januari 2018.

Geef op de factuur in de omschrijving van de tolkopdracht duidelijk “op uitnodiging van UWV” aan en vermeld de UWV locatie waar de tolkopdracht is uitgevoerd en de naam van de UWV medewerker met wie het gesprek heeft plaatsgevonden.

In deze situatie maakt u géén gebruik van het ordernummer van de klant. Om te zorgen dat uw factuur tijdig wordt afgehandeld, adviseren wij u via UWV zakelijk 088-8982010 of via tolkdeclaraties@uwv.nl voor deze factuur een apart ordernummer op te vragen. Onze medewerkers zijn op de hoogte van deze situatie.

Je kunt alleen een factuur aanmaken in Tolkportaal met een naam en BSN van de dove persoon. Zorg dus dat je altijd een naam van de verzekerde en een BSN hebt. Deze staat meestal niet op de aanvraag, dus vraag deze ter plekke. Vraag als het kan een kopie van de brief met de uitnodiging van UWV aan verzekerde. Daarop staat de benodigde gegevens en je kunt deze laten zien als UWV er na declaratie om vraagt. Noteer ook wie je gesprekspartner van UWV is en wat zijn of haar functie is. Laat de UWV-medewerker je tolkformulier tekenen, als je een tolkformulier blijft gebruiken. Als de medewerker niet wil tekenen, kun je ook je klant vragen dat te doen.

Declaratie van deze opdrachten gaat via Tolkportaal. Daarvoor heb je het inkoopordernummer van je klant nodig. Deze staat op de beschikkingsbrief die je klant krijgt van UWV. Als je klant deze niet heeft, kan hij deze opvragen via de chat van UWV. Als dat allemaal niet lukt, dan kun je een mail sturen naar tolkdeclaraties@uwv.nl om deze op te vragen. Let op: dit nummer wijzigt bij elke nieuwe beschikking!

Vragen over het uitblijven van betaling kun je stellen aan tolkdeclaraties@uwv.nl.

De regels vind je in het Protocol voorzieningen 2018, dat op 20-04-2018 in de Staatscourant gepubliceerd is. En in het Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2018, dat op dezelfde dag gepubliceerd is. In de handleiding in jouw Tolkportaalaccount staat ook één en ander uitgelegd.