Voor de leefuren is tolken in het buitenland toegestaan. In de algemene voorwaarden van Tolkcontact -die in je eigen account van Mijn Tolkcontact staan- is te vinden dat je alleen je kilometers vergoed krijgt voor het reizen in Nederland. Afhankelijk van je regio met een maximum van 60 of  90 kilometer enkele reis, net zoals bij opdrachten binnen Nederland. Kilometers in het buitenland worden niet vergoed. Teamtolken in het buitenland wordt vergoed.

Er is voor het buitenland geen maximum aan de tijd die je mag declareren. Je declareert alleen de getolkte tijd. Op deze tijd is ook de onregelmatigheidstoeslag voor inconveniënte uren van toepassing. Je laat je klant per dag voor de getolkte uren tekenen. Je kunt -als je dit bij de opmerkingen zet- de uren per toeslagperiode bundelen. Dus alle uren tussen 8.00 en 18.00 uur: 100%, alle uren tussen 18.00 en 22.00 uur: 120% etc.

UWV heeft een andere regeling. Je krijgt alleen je kilometers vergoed voor het reizen binnen Nederland. Kilometers in het buitenland worden niet vergoed. En onregelmatigheidstoeslag geldt voor opdrachten in het buitenland niet.

Ik heb nergens in de regelgeving iets kunnen vinden over vooraf toestemming vragen bij UWV. Tolknet geeft aan dat vooraf aanvragen verstandig is, om vervelende discussies achteraf te voorkomen. Toestemming vragen kan bij het UWV-kantoor dat de tolkurenbeschikking heeft afgegeven aan de tolkgebruiker.

De regels van UWV vind je in het Protocol voorzieningen 2018, dat op 20-04-2018 in de Staatscourant gepubliceerd is. En in het Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2018, dat op dezelfde dag gepubliceerd is. In de handleiding in jouw Tolkportaalaccount staat ook één en ander uitgelegd.