Sinds 2004 werk ik als tolk Gebarentaal. Sinds 2011 ben ik door het SIGV gecertificeerd als Gerechtstolk in Strafzaken. Vanuit mijn justitiespecialisatie heb ik veel ervaring met werken in hoogcomplexe situaties, zoals binnen justitie, jeugdzorg of de GGZ. Situaties die een groot beroep doen op alle aspecten van het tolken én mijn menszijn: mijn tolkvaardigheden, attitude en sociale vaardigheden. Ook sta ik regelmatig voor ethische dilemma’s. De tolksituaties waarin ik werk hebben soms invloed op mijn emoties.

Ik heb ruime ervaring in het coachen en begeleiden van tolken en tolkstudenten. Naast mijn tolkwerk, heb ik in 2013 een lifecoachopleiding afgerond. Ik coach vanuit mijn lifecoachpraktijk Parallellen. Bij lifecoaching gaat het om drie kernvragen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Vanuit de antwoorden op die vragen, kun je je leven steeds verder vormgeven op een manier die bij jou past.

In mijn persoonlijk leven haal ik veel inspiratie uit de combinatie van het beoefenen van metta (liefdevolle vriendelijkheid voor alle levende wezens, onszelf inbegrepen) en mindfulness (verzachten met wat er is, ongeacht of het prettig, onprettig of neutraal voelt). Deze combinatie voedt mijn basishouding, ook in de coaching die ik geef: niets is gek of raar. Wat er is, is er en mag er zijn.